Partneři

APLA jižní Čechy


APLA Jižní Čechy, z.ú. – Aktivní Podpora Lidem s Autismem je příjemce části výtěžku charitativního závodu PUSŤ KAČKU.
Posláním sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. Více o službách a pomáhání najdete na stránkách www.aplajc.cz

Generální partner


Partneři bez kterých by to nešlo..